Richard Šarvajc

Hudbe sa venujem už od svojich detských rokov. Z vlastnej skúsenosti viem, že hra na klavír si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a vytrvalosti, ale na druhej strane dokáže človeku priniesť radosť a obohatiť jeho život. A to chcem popriať aj mojim žiakom. Verím, že väčšina z nich  chodí na hodiny klavíra preto, že ich to teší.  Iste nie všetci sa budú venovať v budúcnosti hudbe, no práve umelecká škola môže byť pre nich miestom kde získajú priestor pre tvorivosť (dôležitú aj v iných oblastiach života), odvahu verejne vystúpiť, samostatnosť.

Vo svojej práci so žiakmi sa snažím ku každému pristupovať individuálne – spôsob vysvetľovania, výber repertoáru a rozvíjať tak jeho potenciál.