Daniela Horňáková

Môj záujem o gitaru začal už v rannom detskom veku, keď som ako šesťročná
začala navštevovať gitarový krúžok. Nadšenie z hry na gitare ma posunulo k tomu, aby som
svoj talent rozvíjala pod pedagogickým vedením Mgr. Petra Čeleďu na Základnej umeleckej
škole M. Schneidra-Trnavského v Trnave, už tu som si uvedomila, že moje hudobné kroky
budú smerovať na konzervatórium v Bratislave, kde som pokračovala v šesťročnom štúdiu
klasickej gitary u p. profesora Mgr. Art. Miloša Slobodníka.
Od detstva inklinujem ku klasickej hudbe avšak nevyhýbam sa ani súčasnému žánru.
Na hodinách čerpám z hudobných škôl Vítka Zámečníka, Jiřího Jirmala, Tatiany Stachak,
Marie Linnemann, a mnohých iných. Žiakom vyberám skladby rôznych hudobných štýlov, pre
spestrenie výuky zaraďujem do hodín i gitarové duetá (učiteľ-žiak). Na hodinách sa snažím
vytvoriť priateľskú atmosféru, viesť deti k pravidelnej príprave na hodiny nástroja a
trpezlivosti pri cvičení. V dnešnej dobe považujem za veľký prínos ak sú deti vedené k láske
k hudbe a venujú sa hre na hudobný nástroj. To im pomáha trénovať koordináciu,
sebaovládanie, koncentráciu, pamäť ..a tak ich aspoň na chvíľu odpútava od sveta
elektroniky.