Martina Porubčinová

Keď je hudba súčasťou života človeka od počiatku, stane sa súčasťou jeho vnímania sveta, vnímania celého života. Je dôkazom krásy, vznešenosti, poézie a úprimnosti v živote.

Som veľmi vďačná  svojim rodičom, ktorí, hoci nehrali na hudobný nástroj, si hudbu veľmi vážili a citlivo vnímali. Ďakujem i svojej tete- učiteľke klavíra, ktorá povedala – bude to priečna flauta a veľmi nám pomohla pri dôležitej úlohe vybrať vhodný hudobný nástroj.

A veľmi ďakujem i pani učiteľke Ľuboslave Slebodníkovej, výnimočnej pani učiteľke a výnimočnému človeku za to, že nám svojím príkladom, energiou a nasadením umožnila vytvoriť si vzťah k hudbe na celý život. Naše hranie, sólové i komorné bolo naozaj intenzívne, spojené s množstvom vystúpení i súťaží. Verím, že i ja budem môcť každému dieťaťu sprostredkovať vstup do sveta hry na priečnu flautu, vytvoriť si vzťah k hudbe a podporiť každého v úsilí, ktoré je potrebné pri tomto vstupe, ale ktorí bude bohato odmenené. Verím, že život každého je s hudbou krajší a bohatší.