Marek Pobuda

Hudba je fenomén, ktorý dokáže ľudí spájať, prebúdzať v nich cit a rozveseľovať ich dušu.

Moje prvé stretnutie s hudbou bolo už na základnej škole pri speváckej súťaži Slovenský slávik kde som zistil,  že spev a hudba ako taká, sa mi veľmi páči. Na  mojej umeleckej ceste ma výrazne ovplyvnila moja prvá pani učiteľka spevu a klavíra v Zlatých Moravciach, s ktorou sme mali veľmi dobrý vzťah a to  ma nasmerovalo na ďalšiu cestu za hudbou.. Hudba si ma našla sama.

V súčasnosti  sa venujem klasickej (vážnej) hudbe, hudobnému divadlu (opere).

Rád si vypočujem aj iné hudobné štýly, ktoré prevažne vychádzajú z klasickej hudby. Mám rád jazz a klavírne skladby, ktoré sú pre mňa inšpiratívne.

Často vystupujem v divadle a spievam na koncertoch. Každá divadelná postava má svoj zaujímavý charakter . Za najkrajší zážitok považujem účinkovanie v postave Papagéna z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta .  Snažím sa ku každej príležitosti stavať zodpovedne s maximálnym nasadením. Myslím si, že keď to človek robí z lásky a najlepšie ako vie, možnosti prídu samé.

Pedagogická dráha je pre mňa niečo nové, kde sa snažím posúvať svoje znalosti a skúsenosti ďalej.  Vyučujem klavír, organ a spev.  Klavír   ma oslovil tým, že je jedným z najrozšírenejších a najobľúbenejších hudobných nástrojov.  Je možné na ňom zahrať veľa vecí a je základným sprievodným nástrojom pre spev a ostatné hudobné nástroje. Je to univerzálny nástroj.

Organ  je „kráľom“ hudobných nástrojov . Je to hlavný liturgický nástroj v chrámoch a má veľmi rozmanitý a pestrý zvuk.

Na svojich hodinách sa  snažím žiakov motivovať a mať osobitný individuálny prístup. Každý žiak má iné danosti alebo nedostatky. Chcem, aby žiaci v hudbe našli radosť , aby si ju obľúbili a dokázali zahrať rôzne skladby, kde by si mohli rozvíjať  aj hudobnú fantáziu. Je dôležité dobré naladenie, schopnosť pozitívne motivovať, byť zapálený hudbou a  ako najlepší príklad, môže dať učiteľ samého seba. Rád budem, ak sa stane hudba súčasťou ich života.