Alena Kotorová

Moje prvé stretnutie s hudbou bolo asi v kostole, kam som odmalička veľmi rada chodievala s mojou starkou práve (najmä) kvôli hudbe (spevu).
Hneď ako bola možnosť prihlásiť sa do ĽŠU na klavír, prehovorila som rodičov, že tam chcem chodiť, čo mi aj splnili. Následne som absolvovala oba cykly ĽŠU, resp. ZUŠ.
Klavír ako nástroj sa mi vždy veľmi páčil, vyhovovalo mi, že som mala prehľad, “čo robí ktorá ruka”.
Neskôr som vyštudovala PF UMB v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ, aprobácia SJL – HUV.
Domnievam sa, že hudba je veľmi dôležitá, nielen v živote dieťaťa, ale aj pre dospelých. Veľmi ovplyvňuje okrem estetického cítenia aj samotný charakter človeka.
Okrem SZUŠ učím aj hudobnú výchovu na ZŠ – učenie beriem ako poslanie, ktoré ma skutočne napĺňa.
Hru na klavír učím skôr klasickými metódami, pretože sa mi osvedčili; moderné didaktické metódy takmer nevyužívam.
Najkrajšou a najväčšou odmenou pre mňa je, keď deti počujem hrať na koncertoch, na ktoré sa poctivým cvičením a s láskou k hudbe spoločne pripravujeme.