NOVINKA – Literárno-dramatický odbor

 

27.jún 2019 v čase 16,00 – 19,00 – Prijímacie pohovory

Prijímame žiakov 2. – 6. ročník ZŠ

Františkánska 2 TRNAVA