Dokumenty

Prehlásenie pre zber údajov SZUŠ Súhlas pre započítanie údajov je možné poskytnúť len jednej škole a platí počas celého štúdia.
Žiadosť o prerušenie štúdia SZUŠ
Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia SZUŠ
Informovaný súhlas zákonného zástupcu