Vyučujeme odbory

Vo vzájomnej interakcii rozvíjame mladé talenty

Našim žiakom ponúkame základné umelecké vzdelávanie v hudobnom odbore.

Venujeme sa výuke hry na klávesové nástroje, gitaru, elektrickú gitaru, bas gitaru, husle, flautu, bicie a spev.

Súčasťou výučby je hudobná náuka, ktorá je základnou výbavou pre inštrumentálnu hru a spev.

Edukačnými postupmi a moderným technickým zabezpečením približujeme žiakom hudobnú teóriu a dejiny hudby.

Sústreďujeme sa na odbornú a technickú spôsobilosť žiakov, ale aj na aktívny invenčný prístup a radosť zo samotnej hudby.

Vychádzame z jednotlivých daností a schopností žiakov v úzkej spolupráci a s podporou rodičov.

Individuálnym prístupom a rodinnou atmosférou školy sa snažíme formovať interpretačne zdatných hudobníkov.

Chcem prihlásiť
svoje dieťa do školy

Prihlásiť